2023-12-05 00:10:23Ros

弱水三千 只取一瓢

.

 

山  為  翠微

.

海  為  滄淵

.

 雲  為  纖凝

.

風  為  扶搖

.

太陽 名 扶光

.

月亮 名 望舒

.

狂風吹起的沙礫  名  驚砂

.

.

.

曾念道:

.

「  纖凝翠微顛    扶光入滄淵   扶搖驚砂起   山弄望舒遠  。  」

.

.

.

世間    美醜   善惡  好壞   如斯

.

萬物有萬名

.

有萬法  也有萬法相

.

道可道,非常道;名可名,非常名 。

.

美  確是美的

.

卻也無一可執 。

.

.

.

.

.

.

空  是靜的極致 。

.

.

靜  是悟的結果 。

.

.

.

.

.

.

人生如此

.

甚好

.

歡笑也好     划淚也好

.

漫長無妨      短暫無妨

.

累無妨     慵懶無妨

.

痛無妨      喜無妨

.

福  禍  也無妨  

.

.

春夏  陪伴 秋冬.

.

.

.

.

.

.

.

.

.