HiNet光世代為台灣選手加油 贊助
2021-06-20 16:05:21exist

〈逐家來做總鋪師〉

〈逐家來做總鋪師〉

   好朋友聚餐的時陣,除了到餐廳享用美食之外,逐家猶閣想欲有無仝的創意,感受新鮮的體驗。較早一人準備一項菜已經無稀奇,逐家想欲試看覓家己做總舖師是啥物滋味。

  為著莫予主人傷費氣費觸,逐家著鬥陣去大賣場買菜。每一个人佇大賣場內底挑選家己欲料理的食材,自新鮮的青菜到冷凍的魚仔,應有盡有。結數了後,逐家捾大包細包的食材轉厝,捲手䘼輪流到灶跤內面展一下。其他的人就幫忙排碗箸,抑是幫忙削果子、準備甜點。

  一久仔,逐家陸續捧菜出來。菜色誠濟,煮甲真腥臊,有煙腸炒飯、王梨蝦球、三杯杏鮑菇、烘羊排、炒青菜等等。逐家運用巧思共菜排甲真媠,食飯桌連鞭予遮的好料排甲滿滿滿,予人流喙瀾。 

  好朋友逐家圍佇食飯桌頭前,一面看電影,一面烏白開講。佇厝內底,逐家會使輕鬆食飯。食飯了後,逐家攏來鬥相工,有的負責洗碗,有的幫忙拭食飯桌。家事有逐家鬥幫贊,真緊就會當做了矣,然後就會使食茶練痟話,消遣拍抐涼。

  因為逐家的工課真無閒,隨人有隨人的家庭囡仔愛照顧,會當佇厝聚餐的機會無偌濟。若會使有時陣撥工擺脫家務,到外口菜館聚會,享受清閒的聚會時光,就誠可貴。難得的佇厝聚會,就變成逐家遙遠的青春記憶。

本文刊登在2020/11台江台語文學季刊