2024-07-02 18:54:36Ethan~

1/7/2024


正日生日終於都要到啦,而且亦都係展開下半年計劃o既開始喇~!!
而今年繼續由阿仔負責同我慶生日,加上今年仲有孫仔同新抱仔同場~!!

事因早前新抱仔已經安排好左去迪士尼玩,而且又訂左位o係裡面食飯~!!
今次係孫仔第一次同我地咁樣出去一整日,不過佢全日都好乖好得意呀~!!

本身仲擔心小朋友會唔會支持唔到咁長時間,畢竟而家天氣都真係好熱嘛~?!
而且出去玩一日都需要唔少體能,但係佢又真係好叻仔同埋都好合作呀~!!

我都唔知幾多年冇入去玩過啦,而今次亦係園內有新設施之後首次到場呀~!!
叫做大家一齊開開心心玩返一日,最緊要係大家都大壓力同埋都投入呀~!!
今日全日所有飯局都係園內進行啦,至於兩餐就分別係中餐同埋自助餐嚕~!!

再者我地今次都有談及到下年計劃下一齊出去旅行,當然目的地都係日本嚕~!!
畢竟我地要一齊出行都唔係一件易事呀,所以都期望可以大家洽談下先啦~!?

至於其他生活同埋工作等各方面問題,我地都有一齊當話題咁傾下交流下啦~!!
下一個重點項目就到阿仔生日喇,我會於稍後時間正式同佢夾一夾時間嚕~!!