2017-12-16 09:47:57Ethan~

16/12/2017


好快就到紫熒正式結婚之日,而今晚就特登約左個飯局聚下先啦~!!
加上主角今晚都係要派卡俾大家,所以夾到時間就先聚一聚嚕~!!

今次會面除左俾主角派卡之外,我地出席各人亦預備左一份禮物啦~!!
事因稍後時間就到聖誕節,所以早前子瑜就提出玩交換禮物當預祝嚕~!!

我地今次一行五人就去左屯門晚飯,當中就仲有司欣同埋世俊啦~!!
至於另外原本兩人就因各有要事而冇到,所以我地就照原定計劃進行~!!

大家圍埋首先都係交換近況,及後就講下稍後紫熒結婚o既事宜啦~!!
我地咁多位都好薯緊佢個求婚環節,所以大家都有齊齊講過下啦~?!
至於班女仔當然都有講到當日拋花球一事,事因比我地後生o既都結婚~!!

明白到佢個婚禮全部都係以簡單為主,所以大家都期望佢事前有驚喜~!!
當然最後決定都係睇當事人啦,同時我地今次又有講到其他家族成員啦~!!

畢竟今年聚會數目都真係好少,加上宜家好多人都各自有唔同圈子喇~!!
所以我地都有提過下明年度搵d野玩下,而大家第一件事就係講到唱k啦~!!
期望完晒今年所以年度計劃之後,明年可以有更加多唔同活動俾大家參與~!!