2017-04-29 09:30:42Ethan~

29/4/2017


今個月屈妹都係生日,所以我之前去台灣都應承左佢會同佢慶生~!!
加上佢又好耐冇見過我個仔,所以我咪將佢地兩個約埋同一日見面~!!

不過今日全日行程就分做上下兩段,因為上段時間只我同我個仔啦~!!
而我早前就已經計劃左同佢去山頂食午餐,但佢事前當然就係唔知啦~!?

我地約10:30am一齊搭960出去,及後出到中環先話佢知目的地嚕~!!
而去程主要都係先講下未來校友會事宜,再者我地都有談及工作上o既事~!!
雖則呢兩個話題唔係講得太耐,但我地都已經叫做了解左大家近況啦~!!

之後我地就轉為講講關於感情問題,加上早前阿仔又鼓勵我諗野要正面~!!
所以就住呢方面今次都有再傾一傾,當然中間仲有少少苦水會向對方呻下~!!

去到目的地之後當然就係要影相,之後我地就回憶左部份近年o既活動啦~!!
尤其係山頂呢個地方就真係相對少o黎,而我地上一次o黎都已經係數年前~!!
講返大家近年一齊o既經歷,同時亦都有提及到本月同佢一齊開心o既經歷啦~!!

或者我地都覺得轉左個角度去諗一諗,大家都應該會生活得相對開心d啦~!!
加上我地上年又一齊去完旅行嚕,呢個共同經歷又的確係一件好重要o既事啦~!!

至於完左上段飯局時間之後,我地就行左去附近一個公園到影下相同玩一陣~!!
畢竟難得上到去山頂就梗係影下相啦,加上我地趁住中段時間可以玩下外景~!!

正式完晒上段要做o既事之後,我地就轉戰落左去銅鑼灣到行街買禮物囉~!!
事因阿仔話想準備返份禮物俾阿妹,所以我地咪計好埋時間去搵禮物嚕~!!
買完野之後就梗係要去搭車準備下段啦,事因今晚就要去尖沙咀食晚飯嘛~!!

約左7:30pm去到THE ONE會合,事因我早前已經準備好晒今晚o既安排啦~!!
三個人會合左之後就一定要影合照啦,加上個環境又令佢地覺得好陶醉啦~?!

我地大家今日都係傾下感情同生活事,同時我地又分享左好多揀對象o既要求~?!
而且屈妹今次就真係大爆左佢同我地去台灣o既心聲,聽落就似乎唔係太正面嚕~?!
至於佢地兩個今日就好夾咁一齊抽我水,再者我地又玩互串同埋互相抽水呢~?!

成個氣氛都真係好好笑同埋好開心囉,而完左飯局之後就一齊慢步傾計去搭車~!!
正正因為我地三個都係冇咩所謂o既人,所以我地呢個組合都的確係相處得舒服~!!

不過今日阿仔整體表現又俾我睇到d野,而有關問題我都有同阿妹講一講啦~!!
佢近年因為生活同工作關係令佢急速成長,但其實佢長大又成熟左的確係好事~?!
不過今日竟然就突然變得好口齒伶俐,所以佢呢轉個表現都確係令我眼前一亮嚕~!!