2015-02-12 10:24:14Ethan~

12/2/2015

原本今晚係拍住琪琪一齊坐住睇show,無奈佢因為要幫fanclub手而要調走上山頂坐~!!
所以我早前收到佢通知之後,我隨即將個位讓俾原本約左明晚食晚飯o既Tina陪我去啦~!!

至於我下午就出左去葵芳到拎左車先,之後就再出去旺角等埋Tina收工再去灣仔啦~!!
原先都諗住可以食左個茶餐先過去會場囉,最後因為怕趕唔切而改為先過海再食M記囉~!!
而搭車期間我地就先交換下近期動態先,點知去到灣仔M記食野之時竟然俾我撞到琪琪~!!

其實我當時都唔係好睇到佢出現左架,但係佢竟然主動行埋o黎我到同我傾左一陣計囉~!!
原先諗住佢會坐低一齊食埋野先再行,無奈佢因為要做野所以要即刻拎埋個餐就走喇~!!

今晚個show其實都真係唔錯囉,畢竟台上表演o既四位歌手本身我都係喜歡佢地o既~!!
加上今晚個場好多位都冇人坐o既關係,所以我同Tina都已經先後換左兩次位坐呀~!!

因為我一次又一次咁見到歌迷會班朋友,而且佢地又叫我搬埋去佢地附近o既位置坐~!!
及後有一個fans因為唔見左電話而先行走左,至於Tina就因為唔舒服同樣需早走啦~!!

完晒成個show之後咪照舊幫佢地執野,事因咁大個show肯定又有大合照時間架啦~!!
不過今次我就冇陪琪琪去等埋969先走,因為我今次反而跟返Fiona一齊搭960返屯門~!!
當然今次睇show過程中又聽到唔少野,事因佢地呢班朋友間中都會爆唔少野俾我知~!!