2014-07-06 11:54:45Ethan~

5/7/2014


一連兩日o既三人行活動再度開始,今日行程主打就係為左去睇1600隻熊貓展覽啦~!!
事因呢個活動早前已經計劃左一段時間,加上早前o既尖沙咀快閃之行又曾經失過場呢~?!

今日等埋Phoebe下午放工之後,我就先過左去友愛到會合埋佢兩公婆兼hea返陣先啦~!!
事因出面o既天氣真係十分之熱嘛,所以我地就決定留o係到涼返陣冷氣兼就返差唔多先起行~!!

之後我地就去左搭961出港島然後再轉的士出去目的地啦,畢竟由落車點行過去會場都幾遠~!!
去到目的地之時就發現真係有好多人呀,所以我地幾個都要快快手咁搵返幾個靚位易下相啦~!!

至於去程時間主要都係講下大家近日o既工作,事因我地兩個近期o係工作上都出現唔少問題~?!
雖然呢d煩惱並唔係唔可以解決o既問題,但係我地都至在係同對方呻下兼當係話題咁講下~!!
而近日關於阿大同埋YTT一班老師o既事,我今次亦都有抽到重點去同佢講一講兼聽下意見啦~?!

由於今個月係我生日月份關係,故此之後同近日身邊都有唔少朋友及同事約我食下飯啦~!!
阿大同埋佢地兩公婆早已排好期兼已搞掂左,至於其他掛牌成員方面就陸續約緊其他時間啦~!!

而我地睇完熊貓展覽兼影好晒相之後,我地就o係附近d舖仔到睇下野兼且佢地又有收穫啦~?!
之後我地就要行過落去中環到搭船返尖沙咀,因為我地打算今晚去返九龍呢邊食晚飯呀~!!

而且Phoebe今日唔知點解好想唱K啦,所以佢早段時間曾經提及到話想夜晚時間去唱啦~?!
不過最終就由於時間同埋價錢上o既問題而冇做,或者我地稍後等埋其他人先再一齊去玩過嚕~?!

另外佢地今日又提到3D影相館呢個行程,原本佢地就話想計劃聽日下午去返一轉玩下啦~?!
但當我地諗到明天天氣仍然係咁熱,而且我地要就返明晚餐飯o既夜著問題所以就卻一卻步嚕~!!

至於o係晚飯時間之前就先去附近行左陣,因為Phoebe話好想買返件新衫出席明晚個飯局~!!
當我地講起買衫出席活動之時,忽然間又令我地諗返起佢當年結婚時大家都有特意去買衫嚕~?!
回程同埋晚飯時間都一度回顧左部份過去o既時光,原來諗返轉頭都的確有幾多笑話同開心嚕~!!