Apple 第九代 iPad 贊助
2022-06-02 11:05:26張威龍

〈過年時 〉桃園市新明國小五年七班 蘇禹澤

恭喜作文班學生作品

過年時 桃園市新明國小五年七班  蘇禹澤 

《海翁》台語文學雜誌245(2022/5)指導老師/書法  張威龍

 

過年時

規家伙仔真歡喜

逐工食山珍海味

逐家吃甲笑微微

 

過年時

逐工攏咧趁大錢

阿爸阿母足歡喜

紅包裝甲滇滇滇

 

過年時

逐家吃甲肥滋滋

逐工暗時攏睏袂去

因為實在足歡喜