2023-10-30 00:00:00KYS

睽違4年的颱風假【小犬】來襲

2023.10.05

睽違4年    來了一天的颱風假    宣布當晚    準備睡到飽囉!!

#

#

網路上    大家瘋狂玩P圖    節錄幾張有趣的

#

#

這個最好笑    高雄==打狗==打小犬     呵呵!!

#

#

放颱風假可以休息固然讓人開心    不過     不要造成災情    大家都平安     才是最重要的

#