2023-11-08 16:56:56שם מדעי:

it's gonna get better

覺得憂鬱看不到盡頭的時候

也知道這樣比較好信任到了放手的階段

也許是一種新功課


晚安