2018-11-17 11:00:00Shuzhen

紅蛺蝶

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

九月團體的宜蘭小行旅

閒候的一旁

忽有人對著我這帶著相機的團友

指著說有一隻蝴蝶

 

也因而這隻紅蛺蝶的入鏡

掺和著一丁丁點的熟識

卻有更多陌生

似水的友情

 

淡卻淡得珍貴

無需懷有任何戒心

一隻偶遇的紅蛺蝶

想起山區淡淡的溫情

.

上一篇:黃三線蝶

下一篇:黃胸藪眉