2024-04-09 11:41:00Liu 靜娟

牽拖(khan-thua)

牽拖在教典的解釋是牽連、連累,日常所見則多指諉過;找一個理由或人來推諉責任,為自己開脫,以保住自己的顏面。

曾看過一幅漫畫媽媽告誡孩子們阿公打牌時千萬不要出聲,最好離得遠遠的

結果阿公的牌打得不順,他左看右看,氣無處發,望向窗外,說:「麻雀太吵了!又不熱,幹嘛開窗子!」

有目標可牽拖,自尊心就不易受傷。

有個朋友因為兒子沒有被某媒體錄用,悻悻然說:「顏色鮮明的媒體,根本不看能力,只看出身背景。」可後來他也進不了不同顏色的報社,她就不能用這個藉口了。

新冠肺炎後有人生了病,就疑心因為打了疫苗;是否真是如此,或自由心證、牽拖,就不得而知了。

年少時聽一位鄰人跟新郎的媽媽說:「做媒人無包生囝!」

她說那媽媽非常難伺候,新娘的嫁妝一再要求追加,讓她這個媒人很困擾;所以鄭重把醜話說在前頭,免得萬一媳婦不會生,或生不出兒子,牽拖媒人漏了什麼禮數,或犯了什麼忌諱。

我看過最有趣的牽拖出現在一齣日劇《我們是奇蹟的產物》裡,有亞斯伯格症,專注自己興趣的動物行為學講師高橋一生飾)去看牙,醫生說那顆蛀牙保不住了,非拔除不可!他驚訝又懊惱,跟多年照顧他生活起居的管家阿姨說,沒早早去找牙醫,是她害的,「你都說我最擅長拖延,人不是應該好好利用自己的專長嗎!」

 

這个人有一个缺點,無承認家己代誌做毋著,攏牽拖別人。

Tsit ê lâng ūtsi̍t ê khuat-tiám, bô sîng-jīn ka-kī tāi-tsì tsò m̄-tio̍h, lóng khan-thuapa̍t-lâng.

 

2024四月號《聯合文學》編舟計畫:在遼闊的台語之海上,編一艘寫作的船。