2022-05-31 11:07:03Liu 靜娟

《台語時間》 膨風無犯法


和朋友去看畫展,一个是工筆畫,一筆一筆攏畫甲足媠,足幼路。彼款工夫、耐性我真欽佩,真欣羨;毋過,看另外一个創意水墨展,我就毋但欽佩和欣羨矣。看著我表情的變化,朋友隨講:「這你嘛會曉畫乎。」

我笑起來,鬥陣看足濟畫展,伊了解我。

確實,逐遍看著「烏白撇」的圖,我的目睭就金起來。我知影畫家功力有夠,才有可能隨心所欲創作;抽象畫有畫家長期粒積的努力,當然也有伊的風格和特別的內涵,毋是烏白畫。

我敢講「這我嘛會曉畫」,純然是彼當時的心情,也有叫家己來耍看覓的意思。有時較客氣,會講「這咱嘛會曉畫」。

對畫圖有興趣的人看展覽,本來就包括看人用啥方式,啥步數創作;尤其現代畫,看畫家按怎變竅,按怎變鬼變怪,攏真心適,閣加減有啟發的功能。

幾若遍膨風,講彼我嘛會曉畫;不過,猶未轉到厝,人就理智起來。kan-na(只)有一回,看一位畫家的圖用烏和紅兩色「掃」,氣勢足大,畫面也好看;落公車隨去買一罐墨,按算好好仔來展跤手。本來欲買1000cc的,用油漆tshíng-á(刷)來烏白舞應當會得著彼種效果;可惜,小書局,無大罐的,姑不而將,買一罐300cc的,想講用大支毛筆來畫就有夠。

我先用四開的宣紙來試畫,毋過,畫兩張就失志矣。我的感想是:膨風無犯法,但是,空想妄想就好,免去執行。按呢,後遍猶會當大聲講「這我嘛會曉畫」。

2022.六月號《文訊》雜誌