2012-05-06 17:55:04Jay

內境 2012/5/6 1:30am

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浮現一種哀傷感,看著夜半天空的夜色

腦子有畫面,淒美的畫面

 

而夜裡的月光,下降落到整片的沙灘

寂寞滋味,顯得淒美

憂鬱的灰色沙灘,寂寞的黑色大海...

上面是醒目的圓,而我在這裡面,不時意識到海面傳來的聲

 

可以哭泣,可以憂鬱,此地是任何一個哀傷的心情

那種灰色的畫面裡,我只有背影,坐在那裡,不很清晰,亦不透明

好像看著月光,好像什麼都不想

一個永恆的寂靜,還有點難過,還有點海風

 

只是內心的感受,還無法形容.....

而停筆在快看不清之後

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上一篇:鐘聲

下一篇:救我