2014-07-26 17:04:29tree

愛似微風愛像一陣春天的和風吹進你的生命,
風中有的是沁涼與芬芳
你喜歡它,希望把它留住。
於是關上所有的門窗,想要保有那份溫和的沁涼與宜人的芬芳
然而 當你這麼做時,就扼殺了那襲愛的微風
扼殺了愛的本質
扼殺了愛的沁涼與芬芳
那樣被關著的愛 遲早窒息腐敗

                                                ~~何權峰~