2017-05-13 20:20:51werdx

werdx 題 雨情
                柔柔細雨一滴兩滴三四滴

                扣入心弦敲打思念的旋律

                心湖裡泛起層層漣漪絲絲

 

                 細雨夢回  誰殤淚滴

                 相思離離  撩起墨氤氳

                 玉笙情寒  誰惜深濃意

 

                    雨露滑落飄灑愛

                    輕輕拂過誰心底

                    煙雨朦朧情難盡

 

                   werdx  題  雨情上一篇:werdx 題 殘夢

下一篇:werdx 題 獨醉