2014-04-14 21:26:25vnxs

愛情

一杯咖啡 承載時間的重量
愛情 在你口中化成輕煙裊裊 
隨風終究散去
你不必悲傷 亦不須哭泣
因伊甸園本非我們應許之地
你 用一圈一圈的雲霧淨化身體
再 用一口一口的辛辣洗滌自己

妄想成為  神之子民

----------------------------------------
記 深夜於星巴克外之對話

下一篇:緣份