2024-04-21 09:36:06Ethan~

20/4/2024


今日又約左結怡出去按摩啦,事因佢最近都好喜歡搵呢D節目去輕鬆下~!?
而是次都係去左尖沙咀到做啦,及後就返左落佐敦到食返上次間糖水店呀~!!

事因我地兩個都只係食左個早餐,之後就直到完左按摩先至去食午餐~!!
由於我要稍後時間又要去荃灣到拎車啦,所以食完D野之後就搭車過去喇~!!
而今次會面主要都係夾下九月去旅行一事,因為我地夾左去名古屋到玩下~!!

難得夾到時間咪一於一齊出去玩下,不過事前準備工作都好多要處理呀~?!
好彩我地已經落實左機票事宜,而佢亦於早前睇好晒酒店同埋已經安排左啦~?!
現階段就只係安排好晒D車次同埋行程,我地都可以叫做完全初步工作嚕~!!

拎完車之後就突然間想去冒險樂園玩一陣,於是就去左熊貓酒店o個邊行下~!!
事關呢到有間幾大同有特色o既分店,而我地本身諗住玩推珠機贏返隻公仔啦~!?
點知最後都係只差一秒咋,我地就睇住明明可以到手o既野變到冇左囉~!!

及後我地都發現呢個場原來都叫做有野可以行下,而且食店都唔算太少添啦~!!
於是我地最後就揀左一間食日本野o既,而且呢間野都係我地從未試過咪試一試~!!