2024-03-24 19:23:36Ethan~

24/3/2024


今日同阿沈中午出左去尖沙咀,事因夾到期就同佢慶祝返生日啦~!!
而且呢個亦都係我地傳統呀,每個人生日都會約出o黎食飯慶祝下~!!

至於是次就希望同簡單形式處理,而且最緊要就係唔可以熱親呀~!!
事因我地兩個都好怕天氣熱呀,所以都一定揀返個好少少o既地方食野~!!
而我地完左飯局後都係去附近有冷氣o既場到行,同埋有地方就坐一陣~!!

今次見面都傾左好多關於旅行一事,事因我地都希望稍後可以夾時間去玩~?!
雖然長線地方旅遊就應該未能咁快成事,所以就計劃一下澳門三日兩夜嚕~!!
畢竟我地都真係未試過一同出行玩下,於是咪趁今次傾下呢個大方向嚕~?!

而且工作同埋生活方面等各問題,大家都有一齊去傾下講下大家睇法啦~?!
始終好多相處問題都係最煩死人嘛,加上佢都了解我點解一直都想單身啦~?!
不過關於給怡o既問題同景況其實大家都好理解,維持現狀可能對大家都好呀~?!