2024-03-12 11:26:37Ethan~

10/3/2024


今個月由阿仔打頭陣同我會面,事因佢度好左期今日係自由身呀~!!
事因君怡會同佢自己班朋友北上玩,至於孫仔亦都擺低左去佢婆婆屋企~!!

我同阿仔都冇乜幾何會出去行下,而今日就o係屯門同佢行下兼陪佢買野~!!
我地諗住先食左野再去行街啦,所以就趁食野時間就傾下最近生活事宜~!!
聽佢講返下佢自己近日身體狀況啦,亦都得知佢情況開始有返d好轉嚕~?!

希望佢之後堆野開始陸續解決後,可以慢慢回復返以前正常狀態就更好啦~!!
畢竟而家都好多問題同限制左我地可唔可以外出,變左就算約期都要度野呀~?!

食完野之後就陪佢去買新波鞋啦,估唔到佢今次買野竟然係會咁爽手呀~!!
基本上睇中左試埋覺得可以就即刻入手,至於眼鏡方面亦都同佢睇好晒嚕~!?

至於下段方面就返左佢屋企到傾下計啦,事關下午時間突然間落好大雨呀~!!
所以我地都決定下段時間就叫外賣食。兼可以一齊睇下歌唱比賽呢d簡單野~!!
人大左兼生活環境唔同左之後大家都仲肯去維繫,呢一樣野都已經真係好難得呀~!!