2024-02-12 21:58:04Ethan~

12/2/2024


每年年初三都一定係同阿仔佢地拜年,呢日都係同佢地輕鬆咁見下面傾下計~!!
至於今年當然都係唔例外啦,只不過今年阿仔o既狀態就真係比往年欠佳嚕~!!

今早阿仔大約10:30PM開車o黎接左我先,及後就去買左一堆野食返佢屋企喇~!!
每年新年都係唔少得一齊食下野影下相,同曷都梗係唔少得同孫仔一齊玩下啦~!!
呢個小朋友唔經唔覺又大個左好多喇,我地幾個都好唔捨得佢太得咁快呀~!!

至於飯後時間就一齊講下近況傾下生活事,之後阿仔盲安排同我一齊去睇返場戲~!!
正正就係因為佢之前開始出現左焦慮症問題,所以今日睇睇下戲都覺得唔舒服呀~!!
所以我地都決定提早離開兼搵個地方休息下先,當然都趁機同佢傾下佢個問題先啦~?!

畢竟佢近期身體狀況都的確唔係咁理想啦,而且亦都係我比較擔心o既問題呀~?!
所以我同君怡都有傾下佢個現狀先啦,同時都兩方面去開導下佢地唔好咁擔心啦~?!
最緊要都係要互相幫忙,體諒同支持呀,希望問題及早解決就令佢身體狀況早日解決~!!