2023-11-21 18:24:46Ethan~

20/11/2023


近日真係好多野發生兼且好忙。加上阿仔自己都因為工作而好唔得閒~!!
所以我地都係夾左好多次先夾到今晚見面,而且都係大家收工後輕鬆見下~!!

我收工之後就等佢開工o黎醫院接我,及後就過去佢屋企到簡單輕鬆聚下~!!
始終我最近都有甚多問題發生,所以都希望同佢可以傾一傾兼聽下意見啦~!?

至於君怡就有事要忙未返屋企啦,所以佢今晚冇同我地一齊叫外賣食呀~?!
而我同阿仔今晚都傾左好多好多野呀,就住唔同問題大家都有去分析下嚕~?!
及後到君怡返埋o黎之後就一齊再講下其他野,因為我地都真係好多野可以講~!!

就住好多相處問題、維繫問題及工作生活問題,都有一一去講下同埋聽下睇法~?!
有時好多野如果用唔同角度去睇o既話,或者會睇到好多唔同o既情況同方向啦~?!
而且我地呢一輩最緊要都係講到有冇心維繫,或者人來人往o既過程會會有所體會~!!

即將就到年尾最後一個月啦,我地幾個都好積極咁去考慮下點樣可以開心咁過呀~?!
我地都希望可以抽返一日時間一齊聚聚,尤其係聖誕節期間就更加希望開心咁過啦~!!