2022-05-21 09:44:15Ethan~

20/5/2022


已經好耐好耐冇去過紅館睇演唱會,難得結怡有免費飛咪約左一齊去睇囉~!!
而且今次個位置其實都唔錯呀,今次個show對我而言就未至於覺得好滿分喇~!!

我地都係收工之後出去先會合,但由於我車程比佢快所以就去左攞位先啦~!!
今晚就算係去食M記都非常之多人呀,畢竟咁o岩又有演唱會又係收工時間嘛~!!

我地都係好快手就決定左食咩啦,基本上食完野兼傾下計都已經要準備入場喇~!!
好耐冇去過呢到感受咁樣o既感覺呀,原來呢一種感覺得真係一種好難忘o既回憶~!!
突然間回憶返起晒以前睇過o既演唱會,每次經歷都係唔同人陪我齊踏足呢一到~!!

當然好多大熱歌曲先會勾返起一d共鳴,同時呢d歌亦都係自己曾經o既一d感受~!?
呢次一齊去睇唱會o既我地都唔係張敬軒歌迷,不過我地都會盡情好好享受下今晚~!!
至於去到離場時見返一堆散場車陣型,亦都不禁令我回想起以前散場後o個種興奮~!!