PChomeX週年慶抽黃金等大獎! 贊助
2021-09-13 19:03:59Ethan~

12/9/2021


今晚約埋一班人一齊出去尖沙咀,事因呢次係約埋一齊去食生日飯呀~!!
因為祥貴同Jacky會附近日子先後生日,所以Phoebe就專登咁樣安排喇~!!

加上早前司欣又同我夾左想約埋聚下,既然係咁樣就不如一次過搞生日飯局~!!
約左5:30PM出到去海港城會合,至於司欣就因為要開工關係所以就遲少少到場~!!

今次圍埋反而大家都係主打講下工作問題,事關我地每人面對工作方面問題都唔少~!?
所以我地大家都趁機一齊呻下傾下又諗下出路,始終大家都好似想轉換下環境嚕~!!
無奈宜家外面個市道又唔係特別好,而大家都係要以生活同收入為前提做考慮~!!

除左講下工作問題之外,我地今次都有講下下一代成長問題同埋家長困難啦~?!
雖然我地幾個宜家都係來自唔同行業,但係我地對將來都唔抱太樂觀o既睇法呀~!!
但係身邊唔少朋友都已經有左小朋友啦,最大期望就梗係想佢地健康成長啦~!!

無奈身邊唔少朋友都因為有左小朋友之後,而令到我地大家都少左時間見面啦~!!
而Phoebe就話早前就撞見過世俊嚕,所以我地先得知原來佢搬左去紅橋o個邊住~!!
但由於明天大家都要返工返學所以見面時間唔太多,但我地就計劃年底再一齊出去玩~!!