2020-11-15 09:42:33Ethan~

14/11/2020


今晚約左阿仔出去屯中到晚飯,而我地今日就住多方面問題去傾下計啦~!!
唔經唔覺今年都已經接近尾聲啦,我地都覺得本年都好似冇咩特別開心野呀~?!

因為一個疫情令到我地好多計劃都叫停,或者都係人生中另一種無奈啦~!?
首先講下近日家族成員o既事宜及計劃,因為早前大妹個小朋友就出左世~!!
事因再早前一大班人已經夾好左話會去送禮,但就因為檔期問題而未成行~?!

至於下星期我就會連同司欣佢地去玩,本身計劃盲係去尖沙咀Staycation啦~!?
但係宜家政府又公布左話防疫措施會收緊,所以下周計劃未知係咪有變呀~?!
同時。。。其他已經計劃好或準備緊o既飯局,亦都因為咁而再次受到影響啦~!!

講完左家族部份人事關係之後,我地就轉為講下生活同埋經濟方面等事宜~!!
阿仔原來著手搞緊一間網店啦,事因佢就真係好想盡快有財務自由同埋生活呀~!!
佢一直都係比同齡人甚至更大o既人早熟,同時今晚都有談及返關於佢o既野啦~!?

佢各方面其實一直都係大獲好評,源於佢本身有毅力同埋有心去對身體o既人同事~?!
當然我地都有就住工作去交流一下,不過我地就反而各自就開始出現左改變喇~!!
佢就覺得自己唔可以再好似自己咁不停做好人,咁佢當然係有佢o既論點啦~!!

至於講到生活呢一部份,我地都好唏噓甚至感慨好多野我地都係無能為力啦~?!
而我地可以做到o既係盡自己努力去珍惜身邊人,因為我地依然珍惜重要o既人~!!
再者難得o既新力軍已經唔係容易搵到喇,事因年紀大左對於揀人方面都係嚴謹左~!!