2020-10-23 18:41:49Ethan~

22/10/2020


今晚約左君怡同Nina出去市中心晚飯,而呢個飯局其實都講左好耐喇~?!
事因之前想約就因為疫情關係而延期啦,最後就約左今晚出去一聚啦~!!

畢竟我地大家都係CPH同事,而且又因為生活關係而令大家本身都認識~?!
所以三個人圍埋主打都係講下公司D是非,亦打聽下唔少身邊部門D野啦~!?
始終大家都已經做左一段時間啦,所以我地都各自收到唔少料可以一齊爆下~!!

圍埋都係講下工作是非之外都會講下生活,完左飯局仲去食埋糖水先至散場~!!
始終佢地都已經各自有自己家庭,所以生活同埋人生計劃大家都係會傾下~!!