2020-09-16 18:52:00Ethan~

15/9/2020一直都因為疫情而停左唔少活動或飯局,今日終於回復返正常第一次~!!
事因今個月係Jacky生日啦,所以我地亦都想趁機會一齊去聚埋見下面~!!

畢竟之前都好耐冇聚埋下喇,所以今晚大家都係講下開心野同埋計劃活動~?!
當然大家都會談及下生活上事宜啦,至於家族事宜今次只係少少咁提下~?!

放工之後出市中心會合左司欣先,及後我地就去買蛋糕同埋外賣上去啦~!!
始終宜家都仲有限聚令因素,所以我地都寧願上去佢地地屋企可以自由d啦~!!

由於今年所有計劃都因為疫情而搞到唔同晒,所以我地唯有期望下一年努力過~?!
首要問題大家都提出年底再搵機會搞大型聚會,始終家族都多左小朋友們啦~?!
再者亦都傾下來年係咪可以再一齊去下旅行,始終離開下去玩都係有d需要啦~?!