2019-12-08 16:28:02Ethan~

8/12/2019


踏入年底時間就會更加忙碌,上星期五晚再為阿仔個婚禮開會埋尾啦~!! 
至於今日就同左屈妹及Angela見下,事因呢個組合約左幾次都唔成功~?! 

早前夾好左就約埋今日食個lunch啦,畢竟大家都真係好耐冇聚埋過喇~?! 
而且我地聚埋都係講下近況同埋工作嚕,而佢地兩位就先後病左直到宜家~!! 
當然圍埋除左講到自己野之外,今次重點仲有講下關於屈姐搬屋一事啦~!?  

原來佢今個月底前就會搬走喇,至於呢個行動亦都已經準備得七七八八喇~!! 
而今次阿妹都有講返下中間d事宜,原來有好多中間發生左既o事情係我地唔知~?!  

另一方面。。。 
有關於阿仔個婚禮一事,當然我地亦都處理得八八九九要準備真係On show喇~!! 
司欣亦於早前提出過有需要可以搵佢幫手,不過我暫時就只係預留左佢會幫下段~?! 
由於呢個婚禮比我以前所處理過o既都大型,所以今次的確係一個幾大o既考驗~?! 
大家都好奇今次咁大型o既處理問題,所以我地都有一齊傾下中間遇到o既難處囉~?!