2019-09-21 09:47:34Ethan~

21/9/2019

 
唔經唔覺已經係第十八年時間。而今年亦係佢做仔最後一年生日喇~!!
一如以往都係安排左去唔同地方食飯,當然都係分開早晚各一場~!!

至於事前準備功夫當然一早就做左,而今日亦請左兩位嘉賓到場~!!
佢地每人各自負責出席一場飯局,至於禮物同埋蛋糕亦由佢地協助準備~!!

我同阿仔先約左10:45AM一齊搭車出港島,究因第一場係去灣仔食野~!!
而首場呢位嘉賓就係屈妹喇,去程時間都係同阿仔講下最近D事宜啦~?!
畢竟大家最近工作同埋生活上都好多野發生,佢就更加係不停咁拆彈啦~!?

由於今年對我地o黎講都係好特別,所以阿仔比起往年亦都特別感慨呀~!!
不知不覺間已經一齊經歷左咁多野啦,當然屈妹亦都係睇住佢一路成長啦~!!
一路行到去今日大家都認同係唔容易,始終中間都需要經過唔少考驗嚕~!!

至於完左首場飯局之後,我地就轉戰去中環到食返個簡約o既生日TEA啦~!!
事因屈妹話生日就點都要食下蛋糕先算慶祝,所以佢就提議加入呢場~!!

及後我同阿仔就返去尖沙咀到準備下半場時間,而呢場嘉賓就係君怡啦~!!
而未去晚飯地點之前就先去新K11行左一陣,之後就過去準備食晚飯~!!

當然晚飯時間都係一如以往咁圍埋講下周圍事宜,而且又趁機一齊呻下嚕~?!
始終君怡出o黎做野時間都唔算耐,加上好多做人處世o既野又未夠精啦~?!
而呢場埋尾當然就準備左生日蛋糕作結,完晒所以環節之後就要準備返屋企~!!
不過因為今晚我地屯門有示威事宜搞到封路,所以我地就要兜入上水再返屋企~!!

至於事前令我最估唔到o既係,阿仔竟然同我講佢前一晚竟然緊張到訓唔著呀~?!
可能今年始終暗中帶住一種意思,加上佢都回憶返唔少以前一切兼且好有感受啦~?!
再者完成左呢一轉慶生環節之後,接住下一個大Show就係到佢自己個婚禮喇~!!