2019-08-18 09:45:33Ethan~

18/8/2019


我今晚就第二次去睇容祖兒演唱會,當然一齊去o既人就唔同左啦~!!
事因今晚就有司欣同埋Phoebe及Jacky,而呢個組合亦真係第一次~!!

雖然我地成日會約埋食飯呀,不過一齊去睇演唱會就真係第一次咋~!!
而且今次睇一齊去Joey都係好事,事因大家對佢d歌都唔陌生嘛~!!
畢竟我地都係聽住佢o既歌長大,當中唔少作品仲休大家都好有感受~!!

我地就約左6:30pm出去紅磡會合,之後就先去左晚飯兼傾下計先~!!
畢竟最近大家工作都有唔開心或者壓力,咁咪趁機會俾大家都講下囉~!!
至於星期五會再度約埋一齊食飯呀,事關屆時係Beeus九個月紀念日嚕~!!

今晚主要時間都係睇演唱會啦,所以用o黎傾計時間就比平時都少左啦~!!
不過我地都有提及到關於十二月去台灣一事,因為呢個係今年旅行計劃~!!