2019-07-17 18:42:13Ethan~

16/7/2019


今日晏晝突然收到Phoebe電話,想問我收工之後一齊去食飯呀~!!
而目的地就係去東涌搵司欣,不過今次佢就呃司欣話係幫朋友訂位~?!

原來佢地一家三口今日都放假,所以咪邐住一齊入去俾驚喜佢囉~!!
至於我就收工之後即刻搭車入去,而我地就約左先去東涌站會合嚕~!!

今日行程係相對比以往都趕,畢竟我同司欣都需要開工而唔夠時間~!!
佢地就明天全數都放假想再約食飯同去玩,不過我就要返工所以唔去得~!!

而今日見面都冇咩特別新增事宜講到,最主要都係提及年底旅行一事~!!
至於家族上近日發生o既問題都有講下,不過就唔多夠時間俾我地慢慢傾~!!
加上下半年時間家族係會有較多活動,所以我地點都要傾下點樣安排~?!