2019-06-23 10:06:08Ethan~

23/6/2019


今日約左阿沈同阿Ming一齊聚下,而呢樣野亦已經成為左習慣啦~!!
因為我地每個月都會見一見,而大家亦會就住唔同野去一齊分享下啦~!!

今次約左出去荃灣到食野聚下,而今次主打都係講下工作方面事宜先~!!
畢竟大家都係想買樓自住或者日後結婚用,所以收入就係最大個問題嚕~!!

除左講到工作之外,當然阿Ming婚禮籌備事宜亦都有一齊去傾下啦~!!
始終我地大家都係要幫主角手,所以我地都需要一齊去傾下相關計劃~!!
同時我地又講笑話,其實我地一班人可以自組一間Wedding planer公司~!!

每次見面除左會講下正經野之外,當然笑話或者感情問題都有傾下講下~!!
而旅行計劃方面就暫時未有下文,不過我地就計劃下半年再一齊出去玩返日~!!