2019-05-24 18:55:29Ethan~

23/5/2019


今日係Beeus半歲生日,所以佢爸爸同媽咪就約左我同埋司欣慶祝啦~!!
至於地方就梗係去佢地宜家新居啦,至於我地是次就揀左食KFC慶祝算喇~!!

由於我地大家放工時間都差唔多,不過Phoebe就要返去外家接女先啦~!!
而我同埋司欣及Jacky就一齊去左買野食呀,不過中間都有d野聽到下啦~?!

事因Jacky都覺得Phoebe經常有脾氣,所以佢都覺得已經習慣晒喇~!!
每次見到佢發脾氣都開始覺得麻木,不過佢就呻個老婆唔太有遠見喎~?!
畢竟佢地宜家生活都多左唔少開支,但佢就認為佢老婆冇點好好計劃下~?!

至於我地今日都有傾到掛牌成員問題,部份問題大家仲有一齊去深究下~?!
同時我地又傾緊旅行或者短途遊計劃啦,畢竟佢地都想帶阿女出去玩下嘛~?!
但係要我地齊腳當然就最好全揀周末或長假,無奈司欣可能比較難夾到~?!

而且除左我地四個之外,其他成員都有問及話搵多d人一齊搞下聚會啦~!!
不過講到底最難處理都係時間問題啦,所以現階段會再傾下未來餖期計劃先~!!
或者我地會考慮一齊北上玩返一日,又或者會去澳門到玩下都唔出奇嚕~?!