2019-03-02 10:03:13Ethan~

2/3/2019


正式步入左三月份,至於本月第一場聚會就係Beeus個百日宴呀~!!
雖然今次都未係所有人到齊,但係我地圍內自己人就好多都有到嚕~!!
其實都可以話係一個小型聚會啦,所以大家都趁住今次開心聚一下~!!

至於我同司欣就約左3:00pm去左元朗先,事關我地要去買賀禮呀~!!
畢竟我地兩個同Phoebe都係重點好朋友啦,所以我地會做足好多嚕~!!
除左我地各自買左條金(鏈)俾bb之外,人情亦都有做埋俾佢地呀~!!

我地同司欣揀左一輪禮物之後,就正式決定左要買d咩俾是次主角~!!
及後我地就返屯門到飲個下午茶先,事因元朗o個邊真係太多人喇~!!
我地兩個見面都有談及下家族d問題,當然我地都有計劃下本年度事宜~!!

之後世俊就率先過o黎會合左我地先,隨後佢地就因為要買禮封同撳錢~!!
其實搞搞下都差唔多時間要過去會場,當然大家亦到開始陸續到場啦~!!

至於我地到場第一件事情,就梗係搵左佢地兩公婆同主角傾陣兼影相先~!!
而我地亦都要將禮物同埋人情交俾Phoebe呢,至於屈姐比我地早到左~!!
所以佢就已經o係會場到幫一幫手整下野,隨後盲齊傾下計同玩陣bb啦~!!

未正式開席之前就已經有人想打牌,所以世俊、司欣、屈姐及子瑜就一齊玩~!!
至於我就梗係周圍走同埋去搵Jacky傾下計,當肥豆到場後就同佢亦傾左陣~!!
而屈妹就因為返工問題所以較遲先到場,咁樣我地就梗係夾下下星期活動嚕~!!

我地都好耐冇試過咁樣較多人圍埋,所以大家都有傾下再約埋一齊去玩啦~!?
當然旅行計劃亦係一個已經講左數次o既事宜,宜家係先傾好左短途先呀~?!
即使係過去深圳或者係澳門都講緊係咪成行,加上唱K計劃又一直都講緊啦~?!
但係呢d活動始終需要多d人先開心,所以就要睇下大家個檔期夾成點喇~?!