2019-02-07 09:40:20Ethan~

7/2/2019


今日全日行程都係同家族成員拜年,所以都係以簡單聚下為主~!!
上段時間就同阿仔及新抱仔聚下,而呢個傳統就不嬲都係咁做呀~!!

每年年初三我地兩仔爺都會見面,當然亦係趁住新年拜一拜年啦~!!
而我地早上就一行三人去左飲茶傾計,而佢地亦努力緊關於婚禮一事~!!
事因當中都仲有好多細節野要處理,至於我就必要時先會出場啦~!!

完左上段飲茶時間之後,我同阿仔就去左三聖到行下同埋影下相啦~!!
畢竟今個月都冇其他時間見到喇,所以我地就趁今次見面又傾下心事~!!

至於完左上半段拜年時間,我就過去景峰到搵Phoebe佢地拜年啦~!!
不過司欣就因為病左而缺席今晚飯局,而我就趁有時間就同bb玩一陣~!!

當然同佢見面又係會一齊傾下生活事,稍後時間又要準備bb百日宴~!!
關於家族近日各項事宜都有簡單咁傾一傾,當然係咪落實就仲要睇之後~?!
正因為拜年時間亦會同佢地食埋飯,所以我地最後就去左Vcity食野~!!

今日先後兩轉都同佢地講左好多自己野,同時都回顧左部份過往經歷~!!
諗返起從前由認識直到今日相知,當中o既路大家都一齊經歷左唔少野~!!