2018-10-24 18:18:56Ethan~

23/10/2018


今日加開左一場平日晚飯飯局,而事前就只係我約左Angela咋~!!
而最終就連屈妹兩公婆都有到場,而我就要放工之後先去會合佢地~!!

原本係打算同Angela都一段時間冇見,所以就抽個時間聚一聚啦~!!
至於我地今晚盲去左屯門市中心晚飯,仲要係由屈妹揀左去食韓燒添~!!

今次圍埋除左講下生活事宜之外,反而就講多左關於旅行o既事宜啦~!!
畢竟近年大家都多左時間外遊,所以分享一下當中經歷都係開心事~!!

而且今晚大家都好莒力咁食野,真係傾計時間就相對比平時少左~!!
加上我稍後時間又出外旅行,所以要再聚就要再夾下一轉時間先得~!!