2018-09-02 10:13:33Ethan~

1/9/2018

今日又再臨時加左一場飯局,而今次繼續都係Phoebe同Jacky啦~!!
因為地地就過左o黎建生到拎野,完場之後就打算搵我吹下水囉~!!

我剛巧又同屋企人去買完野,所以最初都係諗住見佢地一陣盲走啦~?!
點知佢地過左o黎之後又問到于生間舖o係邊,所以我咪帶佢地去睇下嚕~!!

搵埋于生之後就竟然話一齊晚飯,所以最後我地就圍埋一齊食返餐飯~!!
當中都係講下中學同學最近D問題,又有交換一下大家生活事宜啦~!?
當然佢地兩公婆都有問及到關於于生舖頭D野,同埋我地都有教佢執下舖~?!

由於之後都開始有聚會,所以我地趁今次見到于生咪順手問埋佢參唔參加~?!
但睇落佢個反應就似係唔太想搭長途車,而我地最尾都有叫佢再考慮一下嚕~?!
畢竟宜家可以聚會機會已經唔係多,所以趁住有就盡量搵大家一齊出席喇~!!