2018-08-26 09:42:01Ethan~

26/8/2018


今日下午就約左屈妹出去行街食野,而我早上就先出左荃灣拎野~!!
及後我地就去荃灣西站會合左,然後就搭車出去尖沙咀到食野喇~!!

但由於出面天氣太熱關係,所以我地今日外景行程部份就冇左~!!
主打就變左留o係商場入面行街同睇野,關於最近好多野都會傾下~!!
而且我地又打算睇下波鞋,但我就最終因為價錢問題而冇入到手~!!

至於稍後時間家族活動安排方面,今次都有同佢講過一下啦~!!
事因之後將陸續有活動出台,加上下個月又係阿仔生日而要慶祝~!!
佢就因為下個月D期太爆而選擇出場,而初步共識亦已經有晒喇~!!

至於晚上時間就加入埋屈姐一齊食,事因我地約左一齊去食KFC呀~!!
圍埋咪講下工作同埋生活野為主打啦,當然部份佢唔知得就冇講住嚕~!!
始終有D野係只可以俾屈妹知道,但就因為當中事情關係複雜而要留口~!!