2018-07-18 18:42:12Ethan~

17/7/2018

今晚臨時加開一場飯局,而呢場飯局就係因為Jacky有事想搵我~!!
事因佢屋企問題而有事想搵我幫忙,所以就趁今晚即時約出o黎啦~!!
而我地呢個三人行o既組合,都已經有一段長時間冇再出現過喇~!!

放工之後就先去左市中心會合左Phoebe先,因為今晚會一齊晚飯~!!
而有關佢家人需要睇精神拜一事,所以佢就要搵我有關程序要點做啦~?!

其實一直關於佢地D事,我地圍內最熟o既人都知道得八八九九啦~!!
畢竟大定都知道住事態發現,加上大家圍埋見面都會傾下生活事~!!
而且有咩事都好都需要搵人呻下或者幫手,所以一直我都有跟進住佢地~!!

至於今晚都聽到唔少新事態,同時都有將佢地想知o既相關程序講左啦~!!
可以教佢地點做o既方法都教左,當然最終點樣做決定就睇返佢地自己喇~!!