2018-06-24 10:09:22Ethan~

24/6/2018


六月最後一個派街時間見人,而本月最後一個盲係阿仔啦~!!
原本個時間就安排左尋日,不過早前因阿仔安排問題而要改期~!!

慶幸佢將日子改左去今日,事因尋日落足一日雨都真係好麻煩~!!
而今日就同個仔簡單咁聚一下先,主打都係做晒六月同七月交代~!!

由於六月大家都非常之忙,所以就將所有野都擺晒今日先傾啦~!!
主要都係講返晒本月發生o既事宜,而佢盲預告埋我生日安排啦~!!
雖則下星期先係我正日生日,但佢就於早前已經同君恰夾好左嚕~!!

今日約左12:00pm去新墟會合,事因我地會先食M記再去睇戲~!!
今日套戲除左有笑位都堅係有D感情位,而講到o既反而係親情呀~!!

及後我地就轉戰去旺角到行下D新場,而呢個場應該就係最近先開~!!
事關好多舖頭都仲未開始做生意,不過睇落個格局盲似係韓國D場嚕~!!

至於今日晚餐盲比往時都早食,事因我地行完街之後就去食野喇~!!
上次諗住去食日本野點知要等好耐,所以今次就玩提早去食完再行~!!
事因個仔仍然仲係減肥階段,所以我地每次選擇食肆都有限制嚕~!!