2018-05-27 09:55:20Ethan~

27/5/2018


舊有組合都試過一齊出去唔少次,而北上當然就係我地第一次啦~!!
加上今次聚會仲有一位新成員登場添,所以都係一個全新玩法~!!

之前阿沈都有簡單講到佢識左個男仔,而今次咪就係第一次出場~!!
雖然我地同Andy係第一次見面,不過有埋Kris同場就一定唔會悶~!!

至於我同埋阿Ming就一定係鐵腳添,所以呢次個組合都算係好新鮮~!!
大家圍埋主要都係講到大家最近工作都好辛苦,所以同朋友都會荏下苦水~!!
而且我地一齊其實都有幾多笑料會講下,至於阿Wing就真係消失左咁~?!

今日約左12:30pm去到落馬洲會合埋,之後盲北上去行下同埋搵野食~!!
幸好當中Kris同埋阿Ming之前成日上去,所以對當地環境都算熟路~!!
而是次行程主要都係由佢地決定,事因其他人意見其實都唔會係多嚕~?!

今日以輕鬆為主打,我地圍埋主要都係講下笑又講下生活o既事宜啦~!!
當然都會影下相留返個紀念,加上今次有新成員參與亦變左多左野傾下~?!

完左今日行程之後,其實我地都有稍稍講過下一齊出去第二度再玩下~?!
又或者可以再計劃北上唱K同埋再搵野食,當然時間方面就一定要夾到啦~!!

上下兩場主要都係打邊爐形式,上段就係食椰子雞煲加其他野食啦~!!
至於晚上就係去食由阿淹推介o既全牛宴打邊爐,而兩餐其實都係好食~!!
唯一無奈就係今日天氣實在太熱,加上我地又冇咩特別景點可以圯行下啦~!!

所以主打都係行下商場為主,至於中段就一齊去左間cafe到坐下影返少少相~!!
是日行程就真係唔算好緊密咁周圍去,不過我地晚上返港過關就有d意外~!?
事因我地冇預計到d關咁早就開始閂,所以我地最終要去返羅湖先過到關回港~!!