2017-09-22 12:19:37Ethan~

22/9/2017


今日係阿仔本年度兩場生日第一場,而今晚就選擇左屯門晚飯慶生啦~!!
事因今轉安排係由大妹負責處理,而且今日亦可以輕輕鬆鬆咁傾下計嚕~!!

夾好左6:30PM去兆康同個仔會合左,之後就一齊去藍地搵埋大妹啦~!!
我地今晚揀左去一間泰國餐廳到晚飯,再者今次亦都預備左禮物送俾佢~!!
畢竟稍後第二場好多野都要避免,所以呢場就盡量夾好晒所有野先喇~!!

至於另一場生日慶生安排已安排於後日,所以我地今晚都有講到下啦~!!
但由於詳情主角仲未可以知道住,變左宜家只可以講下大家個造型先喇~!!
畢竟屆時係第一次四人行,所以我地幾個今次都有認真去諗過下點著~!?

難得圍埋大家都係乜都傾下啦,而今次首先都係講下家族近日事宜~!!
及後就守為談及下生活同工作問題,至於重點就反而擺左落去結婚到~?!
加上呢個問題又突然令我諗到,其實家族都可以夾份搞間婚禮統籌公司~!!

由於大妹已經有左結婚計劃,但佢亦都清楚明白身邊人唔多支持佢嚕~?!
畢竟個男仔早前先同佢散左,只係剛後合左冇耐就提出左呢個決定~?!
加上呢個男仔一向俾大家印象都唔係好,所以各位先希望佢諗清楚囉~!!

但另一方面,原定都一樣有結婚計劃o既阿仔,反而就有左變數喎~?!
事因佢早前都有同我講過相關事宜啦,加上佢都計劃左本年就會求婚~?!
所以我就要將好多野都安排晒於今年完成,但今晚聽落似乎有變數~?!

及後我地都有就旅行計劃傾下,事因我地大家都幾喜歡台灣呢個地方~!!
再者我地都覺得我地幾個組團出去絕對冇問題,所以都有就住呢樣野講下~!!
雖則好多計劃仍然都只係計劃中,但我地都希望計劃可以成事就盡早成事嚕~!!

陪著你走

誰說 時間片刻變陳舊

全為我分秒亦停留
因我 身邊有你緊握我的手

而愛 誰說永不會長壽
陪著你一生到白頭
都能  把心中星星閃得通透

陪著你走 一生一世也不分
天天編出兩雙足印 過千山過千海
如果 走到這世界邊端
我倆已是無力前行 跟我一起飛去

不相信 時間片刻變陳舊
全為你分秒亦停留
因你 身邊有我緊握你的手

這份愛 誰說永不會長壽
陪著我一生到白頭
都能 把心中星星閃得通透

陪著你走 一生一世也不分
天天編出兩雙足印 過千山過千海
如果 走到這世界邊端
我倆已是無力前行 跟我一起飛去

誰說 時間片刻變陳舊
全為我分秒亦停留
因我 身邊有你緊握我的手