2017-01-31 10:19:22Ethan~

31/1/2017


新年之前就已經同佢地小聚過一次,而今日就梗係做返個過年活動啦~!!
事關我地都已經有半年冇一齊出過去玩,所以趁住今日咪出去一轉~!!

佢地今日繼往開來會派利是俾我,不過今年就玩一次過派一套啦~!!
上年就同佢地玩過抽利是,而今年佢就轉左玩法同我慶祝下囉~!!

今日同Phobe及Jacky出去長洲行,因為市區都冇咩特別好地方去~!!
所以我地之前就共識左去離島行下,加上入面可以去食下唔同小食嚕~!!
周圍輕鬆咁行下又睇下野,當然唔少得o既就係繼續傾下今年各個計劃~!?

事因我地已經落實左四月去台灣旅行,但同時呢個月又係佢生日喎~?!
但佢今轉就表示本年度生日唔會想大搞,因為佢中間仲要返學同考試呀~!!
而佢就想將有關活動改至七月舉行,因為到時就已經到我生日咪再搞嚕~!!

其實今年上半年都預左唔多聚會,因為一月原本計劃左o既都已經唔成事~?!
唯有就係寄望之後時間可以有機會,但照咁睇今年都應該係得一至兩個左右~!?

完左上半場長洲遊之後,我地就轉戰返去尖沙咀到行多一陣街兼預備晚飯~!!
今次見面都就住之前好多事宜繼續洽談過,至於我地就會抱開放態度去睇啦~!?
畢竟好多人事問題本年度都未必可以解決得晒,但我就期望今年會有進展嚕~!!