2016-12-10 10:01:12Ethan~

10/12/2016


尋晚個仔就已經o黎左一次搵我,原因就係佢送左份禮物俾我~!!
由於月尾就係聖誕節o既關係,加上我又即將要出席一d音樂節目~?!
所以佢就送左支唱K神器俾我,等我可以用o黎練下歌兼且玩下~!!
再者佢亦有為呢一年佢自己o既經歷同埋所想,而寫左封信俾我添呀~!!

至於今日就係另一重點節目喇,事因我想順住個勢幫佢再下一成呀~!!
我地上個月終於完成左一個多年o既計劃,既然去完旅行就順勢預祝聖誕~!!
所以今日就全日同阿仔一齊外出,而下半場時間就仲有新抱仔加入添~!!

全日行程都特意安排左兩個唔同高級餐廳,想機同佢開開心心埋個尾啦~!!
雖然月尾時間仲有一場活動正式賀聖誕,但今日就想再大家聚一聚啦~!!

今日大家都早左起身做準備,而我地就約左10:45AM舛生車站會合~!!
事因我地上半場時間就要出中環飲餐茶,而去程時間就係講下家族事宜~!!

畢竟都已經到左年尾時間啦,本年度各個o既計劃亦已經陸續完成晒啦~!!
至於未能於本年度完成o既計劃,就將會於幫後時間再作出進一步商討啦~!!
但來年玩法又可以又有唔同,始終班底唔同就會令到處理方式都唔同嚕~!!

至於我同阿仔來年o既計劃已於早前完成,所以呢部份就並唔受到任何影響~!!
而我地今日上段食野時間都有談及呢方面問題,因為2017年佢將會好充實呀~!!
當然我地都有就住來年唔同層面o既事,去傾過下兼且仲有左初步共識啦~!!

上半場時間可以話係回望歷史嚕,同時我都有為佢帶o黎一連串好消息啦~!!
單計本年度關於佢o既表現可謂相當唔錯,所以呢一年成績亦如佢所願~!!
雖然呢一年內就唔需要再為做Project而去衝,但我地都一同經歷左唔少事情~!!
但係出年就係佢重新起步o既一年,而且佢仲要係對佢o黎講幾重要o既一年~!!

可以話要講o既同要傾o既絕對大部份野,,都已經利用左上半場時間去做晒~!!
因為下半場時間盲要去返尖沙咀晚飯o既關係,加上新抱仔亦會出席呢一場~!!
所以我地就預早少少搭船返詔去對面準備,而呢場o既話題當然亦會唔同啦~!!

至o係未會合新抱仔之前,我地都有就住世俊即將轉返o黎一事而傾過啦~!!
畢竟未來一年佢都可能有機會要同世俊合作,加上之前亦有件事發生左添啦~?!
所以我都想趁機同佢講明我o既諗法,我唔希望自己個仔無啦啦搞大人地個肚~!! 

至於會合左新抱仔之後,我地就齊齊行過去1881到準備今日o既晚飯喇~!!
而迎抱仔亦有特意為我帶黎左小小o既禮物,而今晚亦係佢首次出席呢d活動~!?

我地三個走埋其實唔係太拘謹,因為我地真係咩無聊同八卦野都會講下啦~!!
加上我同佢又係做醫院o既關係,所以有部份o既話題都可以係來自工作上囉~?!

而今晚我地主打都係圍繞住阿仔,事因佢下月就係要交減肥成績俾我地啦~!!
再者新抱仔難得見到我就梗係會投訴下啦,而佢主要都係話阿仔唔聽話同唔配合~!!
我地亦都協調好之後點樣可以好好幫阿仔減肥,而形象方面同時繼續由我地負責~!!

講完阿仔o個部份之後,當然佢地都有同我傾下關於我同琪琪近日o既事宜啦~!!
就住呢方面早前都已經同阿仔講過下,而今次就梗係趁機問埋女仔o既睇法啦~?!

而就住來年度o既計劃之中,我同阿仔於今次會面後都覺得可以有少許改動嚕~!!
畢竟我地今次就有再夾下一齊去玩下其他野,而呢D場合部份或者亦會加埋新抱仔~!!