2016-11-12 10:15:52Ethan~

11/11/2016

今晚收工之後就約左世俊,事因佢早前約左我陪佢出去拎衫~!!
早前時間佢就話要造衫所以咪陪佢去左一轉,而今晚就係出去埋尾~!!

佢同上次一樣o黎醫院等我收工,及後咪行去搭西鐵出去尖沙咀囉~!!
期間都係先講下近日娛樂圈d野同自己近期o既趣事,主要都係笑一餐~!!
當然呢期真係好唔開心o既事都有提及下,不過就唔係講左太多囉~!!

出到去之後首要就梗係去拎野先,等佢試完身覺得冇問題先去食野~!!
而呢個部份主要都係講下生活事同感情事,而佢都有講左d野俾我聽~?!
我明白佢宜家仲係年輕當然對某d野有需要,但萬一真係出事都要諗計~?!

至於佢宜家諗野都比以前大個左,加上佢近年都真係有去計劃下未來啦~!!
就住呢堆生活問題大家都有交流下,而且我最近同琪琪關係上又出現左變化~?!
當然我都有就呢方面事宜同佢講講,再加上佢俾d意見我去一齊分析下啦~!!

完左晚飯之後都差唔多時間要散,而佢就因為仲有下一場而未返屯門住嚕~!!
不過佢就有陪埋我去搭車先走,而呢部份時間主要都係提到佢想轉會o既問題~?!
有可能佢下年就轉至我旗下做訓練啦,但我都事先聲明左自己o既要求同做法~!!

有時d野就真係咁奇怪,始終都係要經歷過失去先會知道自己到底想要咩~?!
佢表示自己都調去跟過唔同人喇,但最終都係覺得對住我就最自然最放心喎~!!