2016-07-16 10:22:59Ethan~

16/7/2016


今個月生日飯局排得好滿,基本上每個周六周日都約晒人啦~!!
而今晚就約左兩個都好耐冇見o既人,而以往就都有合作嚕~!!

事因佢地都係青山o既舊同事,只係佢地都已經先後離左開呢到~!!
好快就連我自己都將會離開,所以今晚大家都有講到從前日子囉~!!

今晚約左Tina同埋Issac出去旺角晚飯,事因Issac話有好介紹嘛~!!
所以我地咪趁今次一齊去試下,當然晚飯同埋糖水都係由佢負責搵~!!

圍埋最先都係講下最近生活事,而Issac早前就去左柬埔寨旅行啦~!!
所以佢就講述下當中o既經歷啦,同時我地都有講下話一齊去旅行囉~!!

至於Tina方面就因為感情出左問題,所以佢就連日o黎都冇咩心情啦~!!
但係今次o既問題全因佢自己造成,而佢自己亦清楚知道問題出o係邊到~?!
關於意見方面就已經俾晒佢啦,但最終點樣去行就交返俾佢自己決定~!!