2016-02-21 10:37:09Ethan~

20/2/2016


今日下午出左樂富睇歌唱比賽,其實重點就唔係個歌唱比賽~!!
事因今日下午阿Fred會出席做表演嘉賓,所以我同一眾契氏咪去晒~!!

先o係屯門同Fiona一齊食左個早餐,及後就一齊搭258D出去再行~!!
事因我地都唔太記條路係點行,所以今轉都係試下又摸下咁就去到啦~!!

去到會場當然就同一眾契氏傾下計啦,因為佢地都冑唔同野同我講下~!!
特別係契媽就更加有唔少料爆啦,至於我同Fiona於早餐時間已經吹左~!!

而o係呢轉見面時間方面叫做多返D接觸,所以琪琪比上次又主動返啦~!!
佢以往都好少好主動同我吹下水,反而係我少左主動理佢之後就調轉~!!

完左呢場活動之後其他人就散水,而我就同埋Carmen及Fiona落左油塘~!!
事因佢地話有間食甜品o既野想去試,加上我地又可以當埋晚餐咁食埋野~!!
o係呢到又吹水又影下相就搞左一輪,完晒所有野之後咪同Fiona一齊返屯門~!!