2015-09-05 09:35:53Ethan~

5/9/2015


今日全日行程中都有阿仔陪住,而且今日o既行程亦都非常緊密啦~!!
事關今日有幾個部份o既事宜去處理,而主打當然就係佾晚o既演唱會~!!

約左阿仔10:30am過左o黎會合左我先,跟手就係去左個早餐頂頂先啦~!!
因為之後行程中間基本上係冇時間食野,事因下一站開始就係要去試衫呀~!!

至於試衫o既原因就梗係為左佢生日啦,事關我地稍後時間需要去酒店晚飯~!!
所以我同佢今轉就出左去尖沙咀到試衫喇,而且我地兩個仲各自訂造左套衫添~!!
對於我同仔o黎講都係第一次,加上阿仔今次好似好享受個過程同覺得好新鮮~!!
行街買衫褲之前當然就試過唔少,而且每次有特別場合需要出席就更加要搞造型~!!

今轉我地去左一間專係贊助名人o既店到造衫,而係成個過程中其實都幾好玩~!!
到搞好晒個造型之後當然就先返屯門,因為我地要返o黎換過另一套衫去九展嘛~!!

而o係出發之前當然仲有一位成員要會合,而呢個人就係第一次同我地去show嚕~!!
原因係因為新抱仔唔似阿仔咁多機會接觸,所以呢轉我就特意帶埋佢一齊去啦~!!

我地三人一齊先出返去九龍灣晚飯,及後先再正式過去會場睇Fred個演唱會啦~!!
上年都係有阿仔陪我一齊去睇阿Fred開show,而今年繼續有佢之餘就加埋新抱仔~!!

我地三個都睇得好開心好投入,事關今晚場show舷確俾到好多新o既元素我睇~!!
雖然上年個show已經令我好有印象,而今次呢轉就真係o黎個大躍進同有新鮮感~!!