2015-07-02 10:39:20Ethan~

2/7/2015


尋日就以個簡單o既方式同屋企人過左正日,而今日繼續有阿仔負責全日啦~!!
唔經唔覺都已經有十二個年頭o既時間,所以我地更加會珍惜大家之間o既關係~!!

至於今日行程方面就係先去迪士尼到玩下先,所以約左12:00pm佢開車o黎接我~!!
及後就梗係入去迪士尼到放鬆下個人同埋玩下,而今日個場又的確係好少人喎~!!

我地先後去過咁多次迪士尼玩,相信今次都真係第一次覺得係少人兼玩得順利~!!
雖然今日行程唔似以往咁全日留守,所以我地就o係去程期間夾好有咩一定要玩啦~?!
今日繼續交代返呢短短幾日內發生o既事先啦,畢竟月尾個camp就將會成行嘛~!!

本年度生日的確收到唔少人o既祝福,當然當中少不免有D人的確唔係好識做人啦~?!
至於今日阿仔都有問及我對感情o既睇法,事因我同琪琪一事都曾經成為熱話啦~!!
但阿仔係一個好明白同理解我o既人,所以佢係會明白我現階段點解有咁o既決定~!?

入到去除左要放開去玩返轉之外,少不免就梗係要影下相俾我地留返個紀念啦~!!
至於下半場時間就要返o黎屯門晚飯。同場就梗係仲有新抱仔同我地一齊食野兼慶祝~!!

首先就同佢講下最近生活事先,畢竟佢早前得知就自己考HA未被錄取而感到唔開心~!!
所以我地都有趁今次會面去傾下啦,至於我同阿仔當然就梗係會俾方向佢去諗下點做~!!

另一方面...
佢早前就出外去左旅行一段時間啦,所以我地今轉都有就住呢D經歷去分享下嚕~!!
我地都希望日後有機會可以一齊去玩,不過今次就先約埋一齊去睇返次演唱會先啦~!!
至於一直都有講緊而仲未成事o既唱K計劃,今轉都有再一次拎出o黎傾下個期嚕~?!

晚飯過後o既最後一場就梗係去食甜品啦,所以最後我地就決定返落虹橋到搵食啦~!!
是次會面氣氛其實都係好簡單同輕鬆,而且我地大致上咩都會拎出o黎笑下同埋講下~!!
透過會面時間去傾下計兼從交流中去了解大家,呢個亦係我希望會進一步做到o既事~!!

經過數次會後的確令我對新抱仔有更多了解,但阿仔往往就會成為被我地夾擊o既對象~?!
雖然我地大家年齡同經歷都好唔同,但我仍然希望可以透過活動去拉近大家o既距離嚕~!!

加上今年係阿仔一年幾多挑戰o既時間,可唔可以連續咁拎到十年冠就好睇呢年表現啦~?!
再者新抱仔亦為今年生力軍成員之一,所以年底時間能唔能夠拎到好成績同樣靠o黎緊時間~!!
 
美好的時光

誰個永遠太忙 忘了最美好的時光
誰也有權盼望 任性的光散發面龐
陽光照遍最閃的汗 怠慢了我們能趕上
心存晴空 所以便勇敢盛放

來年多麼驚險 不要太早框了線
從前錯過了 期望更多明天
回頭多少瘋癲 總會有天 需要努力備戰
似水匆匆流年 同座有你參加 這場盛宴

迷茫那次愛情 沉醉間有一天夢醒
就算結局注定 別太早失去了熱情
狂歡這晚變得安靜 笑或痛 也毋忘率性
寫成人生 不會後悔的 盡興

來年多麼驚險 不要太早框了線
從前錯過了 期望更多明天
回頭多少瘋癲 總會有天 需要努力備戰
似水匆匆流年 同座有你參加 這場盛宴

來年多麼驚險 不要太早框了線
從前錯過了 期望更好明天
風急雨濺 新的起點 給我領先 未停留的衝線
跌倒撐起人前 無負霎眼青春 秒速改變