2015-04-04 18:11:59Ethan~

4/4/2015

今日係第二日假期就梗係出一出去,事因今日都有好多野需要做嘛~!!
首要就梗係出去搵支藥膏去醫下堆敏感,及後我又要去交埋上網費呢~!!

所以今日就安排左同Phoebe出去市中心,事因我地都想趁有時間聚一聚~!!
由於今日Jacky全日都唔o係香港,所以Phoebe就安排好全日行程俾自己啦~!!

我地約左2:00pm出去市中心會合,及後我地就去左食返個下午茶傾下計~!!
呢段時間回憶左唔少往事同埋傾左未來o既動向,而佢地兩公婆下周將會去日本~!!

返o黎之後就各自都需要正式投入返工作,而月尾就暫定會搞返個生日派對啦~!!
正正就係大家呢段時間都發生唔少事,所以我地每次見面都會有唔少野要傾啦~!!

再者隨住我復工及Phoebe即將開工,其實我地有部份事宜都應該叫暫告一段落喇~!!
而我同佢現階段都仲傾緊之後有咩計劃,至於暫定活動只希望搞返個Gathering啦~!!

到食完野兼且最近生活事都傾得七七八八之時,我地就開始周圍行下同睇下有咩買~!!
最終我地就去左買夏季衫褲準備之後換裝,而我今次仲係首次大玩平民化換裝添呀~!!

起初我地都冇打算要買D咩啦,但後尾我地o係到睇下又試下之後就揀左一大堆囉~!!
大家就係咁樣講下笑下同埋睇下揀下咁就買完晒野,搞到5:30pm左右就正式散水喇~!!